About

Indubitabil, Balamuc este locul de joacă al artiştilor cumsecade Livia Coloji, Răzvan Cornici şi Ana Kun. Separat sunt amabili şi pieptănaţi, împreună sunt de necrezut.

Livia ilustrează toată ziua, uneori chiar şi noaptea. A auzit de timp liber pentru prima oară săptămâna trecută, în tramvai. Joi, mai exact. E de găsit pe liviacoloji.ro şi la 0740 096 613

Răzvan taie tot ce desenează, aşa ceva n-ai văzut. Colecţionează pomadă pentru mustăţi şi câinele lui crede că n-are umor. Uită-te pe razvancornici.ro şi sună la 0742 057 170

Anei îi place să mâzgălească imagini şi cuvinte cu ce apucă pe ce apucă. Chestii grele: eufemisme, aliteraţii şi alegorii. E dificil pentru toată lumea. Mai multe bârfe pe anakun.com şi la 0723 571 399

Fizic Balamucul este în P-ţa Libertăţii, str 9 Mai, nr 1, et 2, ap 6, 300085 Timişoara. Dă-ne un telefon înainte, că poate suntem la colţ să luăm merdenele.

Mai sunt şi alte forme de agregare cum ar fi fbook page.

 Without question, Balamuc is the playground of the artists Livia Coloji, Răzvan Cornici and Ana Kun. Apart they are kind and groomed, together they are unbelievable.

Livia illustrates all day long, sometimes even in the night. She has heard of free time for the first time last week, on the tram. It was a Thursday, to be exact. You can find her on liviacoloji.ro and on 0740 096 613

Răzvan cuts everything he draws, like nobody’s business. He collects wax for the mustache and his dogs thinks he had no sense of humor. Just have a look here razvancornici.ro and call 0742 057 170

Ana likes to doodle images and words whenever, whatever. Hard stuff: euphemisms, alliterations and allegories. It’s difficult on everyone. More on anakun.com and at 0723 571 399

Physically speaking Balamuc is a studio in Timisoara, P-ţa Libertăţii, str 9 Mai, nr 1, et 2, ap 6, 300085.